PG英単語 | English wordbook for programmer

obtain [əbtéin]
occur [əkə'ːr]
operator [ɑ`pərèitər]
optimize [ɑ`ptəmàiz]
orientation [ɔ`ːriəntéiʃən]
origin [ɔ`ːrədʒin]
overview [óuvərvjúː]
ownership [óunərʃip]

PG英単語はプログラマーが英文技術資料で最新の情報収集ができるように、技術資料でよく使われる英単語をピックアップした辞書サイトです。

c2011 qurlab, All right reserved 広告掲載